PS 27.3
Bài tập cuối kỳ

Thiết kế 1 bộ ấn phẩm truyền thông gồm 5 ấn phẩm: avatar, cover facebook, banner, poster, standee

Trịnh Thanh Hà
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
[BTCK] Nguyễn Ngọc Linh - PS 27.3

01-09-2017 · 69 views

BTCK

01-09-2017 · 189 views

[BTCK] NGUYỄN THỊ THU HÀ - PS 27.3

31-08-2017 · 227 views

FLOWER GIRL

01-09-2017 · 136 views

Bài tập cuối khóa PS 27.3

31-08-2017 · 101 views

BTCK- Ps27.3

31-08-2017 · 103 views