Nguyễn Ngọc Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
1161 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
09/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
[BTCK] Nguyễn Ngọc Linh - PS 27.3

2017-09-01 00:04:27 · 69 views

BTCK

2017-08-31 02:46:50 · 199 views

BTVN-6

2017-08-27 15:36:41 · 37 views

BTVN-6

2017-08-27 14:27:01 · 49 views

BTVN-5

2017-08-24 22:39:43 · 42 views

BTVN-5

2017-08-24 00:19:00 · 45 views

Bài Giữa Kì

2017-08-23 01:30:48 · 44 views

Bài tập giữa kì

2017-08-22 07:34:56 · 54 views

BTVN-3

2017-08-17 22:04:12 · 53 views

BTVN-3

2017-08-16 14:22:33 · 108 views

BTVN-2

2017-08-15 23:25:03 · 36 views

BTVN-2

2017-08-15 00:18:49 · 112 views

BTVN-1

2017-08-10 21:03:49 · 51 views

Bài tập về nhà buổi 1

2017-08-08 23:06:07 · 262 views

AE 39.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN-2

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN-3

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

Bài tập giữa kì

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN-5

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN-6

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

BTCK

PS 27.3
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN-1

BTVN BUỔI 2

BTVN-2

BTVN buổi 3

BTVN-3

BTGK

Bài Giữa Kì

BTVN B5

BTVN-5

BTVN BUỔI 6

BTVN-6

Bài tập cuối kỳ

[BTCK] Nguyễn Ngọc Linh - PS 27.3