Nguyễn Đặng Hà Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Tư vấn du học GSE-beo
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
2455 lượt
Số lượt thích
18 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
21/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
FLOWER GIRL

2017-09-01 02:08:07 · 136 views

BTCK - INFINITY JEWELRY

2017-08-31 01:46:36 · 884 views

RETOUCH

2017-08-29 09:46:22 · 72 views

BTVN 6

2017-08-29 00:20:31 · 72 views

BÀI GIỮA KỲ

2017-08-25 07:57:20 · 72 views

DOUBLE EXPOSURE

2017-08-24 15:57:42 · 100 views

BTVN 5

2017-08-23 22:30:44 · 89 views

THE WRITER

2017-08-22 22:39:57 · 80 views

LOGO -

2017-08-20 19:50:31 · 112 views

BTVN PS 3

2017-08-17 22:47:09 · 77 views

BTVN 3

2017-08-16 18:00:06 · 100 views

BTVN 2

2017-08-16 01:11:13 · 68 views

BTVN 2

2017-08-14 21:46:34 · 224 views

BTVN 1

2017-08-13 09:49:00 · 68 views

NGUYỄN ĐẶNG HÀ PHƯƠNG NỘP BTVN BUỔI 1

2017-08-10 12:13:45 · 106 views

NGUYỄN ĐẶNG HÀ PHƯƠNG NỘP BÀI BUỔI 1

2017-08-08 23:30:08 · 195 views

AE 27.3
After Effects
Giảng viên:
Phạm Khánh Huyền
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VIDEO

BTVN BUỔI 2: MOTION GRAPHIC

BTVN BUỔI 3: KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN 4: BTGK

BÀI GIỮA KỲ

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

NGUYỄN ĐẶNG HÀ PHƯƠNG NỘP BÀI BUỔI 1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN 3

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

LOGO -

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN 5

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN 6

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

BTCK - INFINITY JEWELRY

PS 27.3
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

NGUYỄN ĐẶNG HÀ PHƯƠNG NỘP BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN buổi 3

BTVN PS 3

BTGK

THE WRITER

BTVN B5

DOUBLE EXPOSURE

BTVN BUỔI 6

RETOUCH

Bài tập cuối kỳ

FLOWER GIRL