Nguyễn Thị Thu Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
2438 lượt
Số lượt thích
34 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
16/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
[BTCK] AE 27.2 - Nguyễn Thị Thu Hà

2017-09-01 13:30:32 · 116 views

[BTCK] NGUYỄN THỊ THU HÀ - PS 27.3

2017-08-31 09:48:35 · 227 views

[BTCK] - BRAND GUIDELINES

2017-08-29 17:43:16 · 144 views

BTB6 Retouch

2017-08-28 12:15:04 · 63 views

Poster

2017-08-28 12:13:14 · 65 views

BTVN Buổi 5 - Animation

2017-08-25 01:18:42 · 73 views

BTVN B5

2017-08-24 23:15:03 · 58 views

Layout - Vintage fashion

2017-08-24 00:17:59 · 137 views

BT Giữa kỳ

2017-08-23 09:08:40 · 244 views

Poster Logannabelle

2017-08-22 00:01:03 · 377 views

Bài tập giữa kỳ - Thiết kế Logo

2017-08-21 10:29:49 · 122 views

BTVN Buoi 3

2017-08-18 01:58:54 · 94 views

BTVN Buổi 3 Nộp lại

2017-08-17 13:20:04 · 217 views

BTVN Buổi 3

2017-08-17 12:48:52 · 43 views

BTVN Buổi 3

2017-08-16 23:04:13 · 90 views

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thị Thu Hà

2017-08-16 09:26:25 · 57 views

BTVN Buổi 2

2017-08-15 18:10:46 · 92 views

BTVN Buoi 2

2017-08-12 16:26:44 · 76 views

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thị Thu Hà

2017-08-10 21:54:42 · 70 views

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thị Thu Hà

2017-08-10 00:59:06 · 73 views

AE 27.2
After Effects
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thị Thu Hà

BTVN BUỔI 3

BTVN Buoi 3

BTVN BUỔI 4

BT Giữa kỳ

BTVN BUỔI 5

BTVN Buổi 5 - Animation

BÀI CUỐI KÌ

[BTCK] AE 27.2 - Nguyễn Thị Thu Hà

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thị Thu Hà

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN Buoi 2

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN Buổi 3

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

Bài tập giữa kỳ - Thiết kế Logo

BTVN B5 - LAYOUT

Layout - Vintage fashion

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Poster

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

[BTCK] - BRAND GUIDELINES

PS 27.3
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thị Thu Hà

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 3 Nộp lại

BTGK

Poster Logannabelle

BTVN B5

BTVN B5

BTVN BUỔI 6

BTB6 Retouch

Bài tập cuối kỳ

[BTCK] NGUYỄN THỊ THU HÀ - PS 27.3