Tìm kiếm
PR 92.3 (Online) (Hà Nội)
BÀI CUỐI KỲ

Quay & Dựng một video có thời lượng 1p30s - 2p (Chủ đề tự chọn)

Hoàng Diệu Linh
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập cuối kì

15-09-2022 · 25 views

BTCK

22-09-2022 · 14 views

BTap cuối kì

22-09-2022 · 9 views

BTCK

22-09-2022 · 16 views

BTCK

25-09-2022 · 6 views

XUẤT HÀNG

27-09-2022 · 6 views

Trung thu là Tết thiếu nhi, nhưng muốn chơi Trung thu mà không có trẻ con thì đi đâu?

28-09-2022 · 34 views

Bài tập cuối kỳ

24-10-2022 · 3 views