Hoàng Dũng

@Dũng Lú

Photograhper/Editor

Đang làm tại
Aloha Media, VTV( Short term part-time )
Học tại
Trường Đại Học Thủy Lợi
Dự án đã thực hiện
25 dự án
Số lượt xem
479 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
24/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
BTCK

2022-11-18 18:20:07 · 117 views

BTVN số 2

2022-11-09 15:54:34 · 30 views

BTVN Buổi 1

2022-10-29 14:19:39 · 135 views

BTCK

2022-09-25 16:32:18 · 9 views

BTVN_02

2022-09-22 17:48:45 · 6 views

BTVN_1

2022-09-05 23:03:28 · 18 views

BTVN_3

2022-08-25 00:01:51 · 6 views

BTVN_2

2022-08-25 00:01:00 · 3 views

BTVN_1

2022-08-04 12:54:43 · 22 views

BTGK

2022-06-24 16:39:29 · 15 views

BTVN buổi 3

2022-06-22 17:24:27 · 9 views

Buổi 2

2022-06-15 16:26:04 · 12 views

Buổi 1 BTVN

2022-06-09 22:05:50 · 20 views

BTCK

2022-05-05 20:12:37 · 4 views

Homework_Buổi 6

2022-05-05 01:39:49 · 15 views

BTGK_Buổi 4

2022-04-27 18:36:35 · 12 views

Homework buổi 3

2022-04-22 17:19:06 · 1 views

Homework Buổi 2

2022-04-19 02:02:00 · 7 views

Homework buổi 1

2022-04-14 19:09:02 · 3 views

Homework buổi 6

2022-04-08 13:48:02 · 2 views

Homework_Buổi 5

2022-04-04 23:48:07 · 2 views

Homework_Buổi 4

2022-04-04 23:47:44 · 5 views

Homework_Buổi 3

2022-03-25 14:33:55 · 6 views

Homework - Buổi 2

2022-03-21 21:25:05 · 10 views

Homework - Buổi 1 PTS

2022-03-16 22:14:38 · 10 views

PP 95.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PT 94.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Buổi 1

BTVN Buổi 1

Tuần 2

BTVN số 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 92.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN_1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN_02

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
UI 91.1 (Online)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

BTVN_1

BTVN Buổi 2

BTVN_2

BTVN Buổi 3

BTVN_3

BTVN Buổi 4

BTCK

AE 89.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài Tập Buổi 1

Buổi 1 BTVN

Bài Tập Buổi 2

Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

BTVN buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
AI 87.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

B1

Homework buổi 1

b2

Homework Buổi 2

b3

Homework buổi 3

b4

BTGK_Buổi 4

b6

Homework_Buổi 6

btck

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 86.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Homework - Buổi 1 PTS

BTVN 2

Homework - Buổi 2

BTVN 3

Homework_Buổi 3

BTVN 4

Homework_Buổi 4

BTVN 5

Homework_Buổi 5

BTCK

Homework buổi 6

Xem bằng