Đỗ Thị Linh Chi

HÀ NỘI

Đang làm tại
HÀ NỘI
Học tại
Trường ĐHKHXHNV
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
298 lượt
Thành viên từ
21/07/2022
Lần cuối Online
01-10-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Invisible cut

2022-09-29 13:38:41 · 50 views

BTVN B1

2022-09-28 21:57:49 · 38 views

BTCK

2022-09-22 19:26:20 · 54 views

BTVN B2

2022-09-08 18:25:03 · 39 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-08-08 22:55:38 · 51 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-08-08 22:39:42 · 66 views

PR 92.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN B2

BÀI GIỮA KỲ

Invisible cut

BÀI CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PS 91.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập về nhà buổi 1

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập về nhà buổi 04

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập cuối kỳ