ck

2022-11-16 15:24:39 · 38 views

BT3

2022-11-13 22:52:08 · 16 views

bt5

2022-11-11 19:14:37 · 5 views

bt2

2022-11-02 16:16:57 · 12 views

bt1

2022-10-28 16:37:55 · 28 views

cuoi ky

2022-10-21 15:42:47 · 12 views

bt4

2022-10-12 11:49:13 · 15 views

b2

2022-10-05 13:31:07 · 24 views

BT1

2022-09-30 16:40:05 · 14 views

XUẤT HÀNG

2022-09-27 22:40:02 · 6 views

BT1

2022-08-31 22:17:18 · 19 views

bt5

2022-08-27 23:08:48 · 10 views

bt5

2022-08-23 19:09:43 · 12 views

bt5

2022-08-20 17:01:06 · 3 views

bt3

2022-08-18 10:40:31 · 24 views

BT3

2022-08-16 14:33:28 · 11 views

bt2

2022-08-11 12:16:05 · 24 views

bt1

2022-08-08 09:30:14 · 24 views

bt2

2022-07-29 16:54:43 · 7 views

b1

2022-07-21 14:05:29 · 7 views

btck

2022-07-03 00:33:03 · 10 views

bt6

2022-07-02 21:13:54 · 3 views

b4

2022-07-01 22:42:15 · 7 views

BT5

2022-06-24 17:28:06 · 17 views

bt3

2022-06-17 13:48:07 · 17 views

bt2

2022-06-15 13:36:48 · 12 views

cuối kỳ

2022-06-04 20:29:40 · 13 views

sudungmausac

2022-05-27 08:56:00 · 26 views

layoutdesign

2022-05-25 20:05:07 · 31 views

MÔI TRƯỜNG XANH

2022-05-20 19:05:38 · 19 views

Tạp chí chăm sóc da

2022-05-17 11:24:39 · 26 views

Tạp chí vật liệu xây dựng

2022-05-14 16:54:40 · 51 views

B1 CẮT GHÉP - TRÀ CHANH ĐÀO

2022-05-13 08:38:14 · 23 views

BÀI 1: CHÀ CHANH ĐÀO, SÁCH CHÀ CHANH ĐÀO

2022-05-12 15:52:07 · 10 views

PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

bt1

Bài tập về nhà buổi 2

bt2

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

BT3

BTVN Buổi 5

bt5

BT Cuối Kỳ

ck

Xem bằng
UI 93.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BT1

BTVN Buổi 2

b2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

bt4

Buổi cuối

cuoi ky

Xem bằng
PR 92.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BT1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

XUẤT HÀNG

Xem bằng
ID 91.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

bt1

BTVN BUỔI 2

bt2

BTVN BUỔI 3

BT3

BTVN BUỔI 4

bt3

BTVN BUỔI 5

bt5

BTCM

bt5

Xem bằng
AE 90.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài Tập Buổi 1

b1

Bài Tập Buổi 2

bt2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

bt5

Bài Tập Cuối Kỳ

AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

bt2

BTVN BUỔI 3

bt3

BTVN BUỔI 4

b4

BTVN BUỔI 5

BT5

BTVN BUỔI 6

bt6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 88.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

BTVN 1

B1 CẮT GHÉP - TRÀ CHANH ĐÀO

BTVN 2

Tạp chí vật liệu xây dựng

BTVN 3

MÔI TRƯỜNG XANH

BTVN 4

layoutdesign

BTVN 5

sudungmausac

Bài Tập Cuối Kì

cuối kỳ

Xem bằng