Dương Huy Cường

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa
Học tại
Đại Học Điện Lực - EPU
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
1152 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
16/07/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B1 - AI 38.1

2018-08-02 01:44:41 · 1152 views

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1 - AI 38.1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS 38.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0