Trần Hương Trà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
8515 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
16/07/2016
Liên hệ
Kỹ năng
FINAL LESSON

2018-08-23 10:29:18 · 1867 views

BTVN AI LESSON 4

2018-08-13 23:53:55 · 1724 views

BTVN AI LESSON 3

2018-08-08 23:43:24 · 622 views

BTVN PT LESSON 1

2018-08-04 22:41:54 · 745 views

BTVN AI LESSON 2

2018-08-03 22:03:14 · 754 views

BTVN AI LESSON 1

2018-08-02 09:15:57 · 758 views

BTVN AI LESSON 1

2018-08-01 23:56:33 · 683 views

BTVN AI LESSON 1

2018-08-01 23:55:29 · 632 views

BTVN AI LESSON 1

2018-08-01 23:53:58 · 730 views

PT 38.4
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Quang Hiếu
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

WELCOME

BTVN BUỔI 1

BTVN PT LESSON 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN AI LESSON 1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN AI LESSON 2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN AI LESSON 3

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN AI LESSON 4

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ

FINAL LESSON

Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photography
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0