Nguyễn Thị Ngọc Dung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sinh viên
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
4719 lượt
Thành viên từ
01/10/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK- Nguyễn Thị Ngọc Dung Ai 54.5

2019-10-11 19:29:20 · 722 views

BTCK- Nguyễn Thị Ngọc Dung Ai 54.5

2019-10-02 08:46:01 · 656 views

Btvn b4- Nguyễn Thị Ngọc Dung-Ai 54.5

2019-09-27 23:37:50 · 1236 views

BTVN-B3 Nguyễn Thị Ngọc Dung- Ai 54.5

2019-09-24 23:54:18 · 553 views

pentool

2019-09-20 19:51:36 · 619 views

BTVN B1- Nguyễn Thị Ngọc Dung- Ai 54.5

2019-09-16 11:31:35 · 933 views

AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

pentool

BTVN BUỔI 3

BTVN-B3 Nguyễn Thị Ngọc Dung- Ai 54.5

BTVN BUỔI 4

Btvn b4- Nguyễn Thị Ngọc Dung-Ai 54.5

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK- Nguyễn Thị Ngọc Dung Ai 54.5

BTCK