Tìm kiếm
Ngô Thùy Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Creator of IELTSociety
Học tại
Đại Học Thăng Long - TLU
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
3978 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
17/04/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
InfoGraphic

2020-05-28 09:09:00 · 337 views

Bài tập cuối kì InfoGraphic

2020-05-28 09:07:43 · 379 views

Bài tập giữa kì

2020-05-18 21:18:57 · 432 views

Typography

2020-05-13 17:32:06 · 382 views

Sử dụng pentool

2020-05-08 21:29:02 · 384 views

Làm quen với AI

2020-05-06 22:01:50 · 800 views

Bài cuối khóa

2020-03-08 14:47:52 · 853 views

Cắt ghép cơ bản

2020-02-16 15:09:07 · 411 views

AI 61.1
Illustrator
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

Làm quen với AI

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

Sử dụng pentool

BTVN B3 - Typography

Typography

BTVN B4 - Màu sắc

Bài tập giữa kì

BTVN B5+6 - Logo/Infographic

InfoGraphic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kì InfoGraphic

Bằng Giỏi
PR 59.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

[PR59.1] Bài Tập Buổi 1

Cắt ghép cơ bản

[PR59.1] Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 4

Bài Tập Cuối Khóa

Bài cuối khóa

Bằng Khá
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 1 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Bằng Giỏi