Đỗ Gia Đức

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
ad
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
116 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
27/09/2016
Liên hệ
Kỹ năng
món ăn 3 miền

2017-06-13 13:24:53 · 26 views

showbiz

2017-06-07 12:26:48 · 90 views

AI 26.5
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN BUỔI 1

showbiz

[BUỔI 2] BTVN

món ăn 3 miền

BTVN BUỔI 3

[BUỔI 4] - BTVN

[BUỔI 5] - BTVN

[BUỔI 6] - BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Illustrator
Giảng viên:
Vũ Thu Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0