Tìm kiếm
Lưu Thùy Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
HUP
Học tại
Đại Học Dược Hà Nội - HUP
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
2968 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
02/07/2019
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 4

2019-09-28 01:40:30 · 447 views

Bài tập buổi 2

2019-09-22 00:18:40 · 479 views

bài tập buổi 1

2019-09-18 20:48:19 · 433 views

BTCK

2019-08-30 13:36:30 · 471 views

Tay Tay

2019-08-14 11:16:40 · 556 views

Minions :)))))

2019-08-09 08:59:34 · 582 views

PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN BUỔI 1

bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

Bài tập buổi 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

PS 52.4
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

Minions :)))))

BTVN buổi 2

Tay Tay

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTCK

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0