Bùi Thanh Tú

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
231 lượt
Số lượt thích
14 lượt
Thành viên từ
15/10/2016
Liên hệ
Kỹ năng
Tinh dầu thiên nhiên InfoGraphic

2016-12-21 19:47:45 · 93 views

BTVN Buổi 4 - Trà đá Logo

2016-12-11 18:16:00 · 40 views

Bài tập Buổi 4 - Bùi Thanh Tú - AI 18.2

2016-12-11 10:56:02 · 28 views

Bài tập Buổi 1 - Bùi Thanh Tú

2016-12-02 12:12:02 · 41 views

[BTCK] BUI THANH TU - PS 17.9

2016-11-24 16:58:03 · 29 views

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN Buổi 5 - Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Tinh dầu thiên nhiên InfoGraphic

BTCK - INFOGRAPHIC

Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0