Ta Ngoc Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
432 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
04/11/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Inforgraphic Tinder

2022-07-31 03:37:07 · 158 views

Christmas Card

2022-07-22 23:56:32 · 15 views

Card Giang Sinh

2022-07-22 15:47:57 · 28 views

Triển lãm "Ảo Ảnh"

2022-07-03 16:40:07 · 65 views

Digital Collage

2022-06-22 23:04:07 · 51 views

Magazine Cover

2022-06-17 02:45:03 · 98 views

Totoro

2022-06-12 14:34:46 · 17 views

AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BUỔI 1

B2

B3

Card Giang Sinh

B4

Christmas Card

B5

CUỐI KỲ

Inforgraphic Tinder

Xem bằng
PS 89.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

Totoro

Buổi 2: Typography

Magazine Cover

Buổi 3: Màu sắc

Digital Collage

Buổi 4: Bố cục

Buổi 5: Blend

Buổi 6: Ấn phẩm

Triển lãm "Ảo Ảnh"

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0