Nguyễn Phương Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
293 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
24/12/2016
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kỳ

2017-05-22 20:10:24 · 58 views

BTVN B5

2017-04-04 20:56:49 · 38 views

BTVN B4

2017-04-04 20:21:55 · 38 views

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B3

2017-03-24 11:22:49 · 43 views

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B2

2017-03-22 10:07:05 · 41 views

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B2

2017-03-22 10:06:22 · 33 views

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B1

2017-03-16 22:24:06 · 42 views

AI 21.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Tạo hình cơ bản

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B1

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B2

BTVN Buổi 3 - Typography

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B3

BTVN B4: LOGO SKETCH

BTVN B4

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Layout

BTVN B5

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIÊN THƯƠNG HIỆU HOẶC INFOGRAPHIC

Bài tập cuối kỳ

AI 20.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6