Tìm kiếm
Bùi Lệ Thủy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Học tại
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - UNETI
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
3622 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
06/03/2020
Lần cuối Online
17-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Infographic

2022-11-18 18:00:45 · 28 views

Layout

2022-11-18 17:48:10 · 18 views

BTVN buổi 4

2022-11-09 14:45:26 · 99 views

BTVN Buổi 3

2022-11-04 17:21:24 · 17 views

BTVN Buổi 2

2022-11-02 11:27:49 · 44 views

BTVN Buổi 1

2022-10-28 10:15:59 · 127 views

BTCK

2020-04-15 15:44:54 · 510 views

BTVN 5

2020-04-03 19:35:17 · 385 views

BTVN buổi 4

2020-04-01 19:14:57 · 575 views

BTVN buổi 3

2020-03-27 10:38:38 · 672 views

BTVN buổi 2

2020-03-25 12:05:15 · 411 views

Bài tập về nhà 1

2020-03-20 01:26:16 · 736 views

AI 94.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

Layout

BTCK

BTCK - Infographic

Bằng Giỏi
PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Bài tập về nhà 1

BTVN 2

BTVN buổi 2

BTVN03

BTVN buổi 3

BTVN04

BTVN buổi 4

BTVN05

BTVN 5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi