Tìm kiếm
Lê Thủy Hương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hanu
Học tại
Đại Học Hà Nội - HANU
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
2320 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
19/02/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2019-10-10 23:07:11 · 414 views

BTVN

2019-09-28 00:36:01 · 397 views

BTVN buổi 3

2019-09-25 22:49:17 · 912 views

BTVN1

2019-09-21 14:11:01 · 372 views

[PS 21.4] LÊ THỦY HƯƠNG

2017-04-07 19:00:24 · 69 views

double exposure

2017-04-02 16:20:26 · 8 views

Mid-term

2017-03-29 17:46:25 · 30 views

BTVN3 Magazine cover

2017-03-23 22:49:52 · 43 views

BTVN 2

2017-03-21 19:10:11 · 25 views

BTVN2 - Typography

2017-03-21 19:05:12 · 19 views

Bài tập về nhà buổi 1

2017-03-16 22:18:25 · 31 views

PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

BTCK

PT (Sài Gòn - Danh sách chờ)
Photography
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 21.4
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài tập về nhà buổi 1

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN 2

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN3 Magazine cover

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Mid-term

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

double exposure

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

[PS 21.4] LÊ THỦY HƯƠNG

AI - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0