Bùi Trọng Thi

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Du học KATEGO
Học tại
Bách Khoa - Aptech
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
5357 lượt
Thành viên từ
09/08/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 2. insert File Ai vào Ae

2020-08-30 01:19:00 · 1289 views

Sử dụng Pentool

2020-08-29 16:43:30 · 1052 views

Bùi Trọng Thi nộp bài

2020-08-29 15:40:25 · 1169 views

Vẽ con vật theo hình

2020-08-28 20:18:27 · 1847 views

AE 65.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

Bùi Trọng Thi nộp bài

BTVN buổi 2

Bài tập buổi 2. insert File Ai vào Ae

BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

Bài Tập Giữa Kì

BÀI TẬP CUỐI KÌ

AI 65.4
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

Vẽ con vật theo hình

BTVN BUỔI 2

Sử dụng Pentool

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ