Bùi Hoàng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
TTXVN
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - PTIT
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
4895 lượt
Thành viên từ
23/08/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Trễ.

2020-11-11 17:03:01 · 434 views

Vội.

2020-11-11 16:58:47 · 361 views

Vội.

2020-11-11 16:58:32 · 1641 views

Vội.

2020-11-11 16:58:13 · 451 views

Vội.

2020-11-11 16:57:53 · 694 views

Vội.

2020-11-11 16:57:16 · 1314 views

PR 71.4 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 68.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

Buổi 3

BTCK

Trễ.

PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0