Nguyễn Xuân Nhật

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
7261 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
06/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Inside Seoul

2020-10-18 09:51:31 · 446 views

bt cuoi ky

2020-10-14 23:52:24 · 390 views

btvn

2020-10-10 03:04:41 · 1120 views

btvn

2020-10-06 10:29:53 · 1261 views

btvn

2020-10-03 01:09:45 · 1692 views

1204

2020-09-27 00:23:49 · 748 views

BTVN

2020-09-23 23:13:09 · 1604 views

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

Buổi 4 - Màu sắc

btvn

BÀI TẬP CUỐI KÌ

bt cuoi ky

PS 66.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

1204

BTVN 2

btvn

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

btvn

BT BUỔI 5

BT CUỐI KÌ

Inside Seoul

Xem bằng