Nguyễn Việt Hoàng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Student
Học tại
Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU-UET
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
15965 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/09/2020
Lần cuối Online
10-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
infoGraphic

2020-10-17 19:19:36 · 1943 views

mock up

2020-10-15 15:49:19 · 1640 views

double exposure

2020-10-08 00:40:09 · 1823 views

Poster

2020-10-05 13:58:42 · 1653 views

Layout Design

2020-10-04 17:35:13 · 1402 views

photo quotes

2020-10-02 14:34:44 · 1321 views

Digital Collage Art

2020-10-01 12:22:40 · 1765 views

pen tool

2020-09-27 23:10:27 · 1049 views

cover magazine

2020-09-26 13:55:44 · 1657 views

flat illustration

2020-09-25 14:32:57 · 1174 views

Meowwww

2020-09-24 01:04:54 · 538 views

AI 66.3
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

flat illustration

BTVN BUỔI 2

pen tool

BTVN BUỔI 3

photo quotes

BTVN BUỔI 4

Poster

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KY

infoGraphic

Xem bằng
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

Meowwww

BTVN 2

cover magazine

BTVN 3

Digital Collage Art

BT GIỮA KÌ

Layout Design

BT BUỔI 5

double exposure

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

mock up

Xem bằng