Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Living in HCMC

79

Đang làm tại
Không
Học tại
Đại Học Văn Hoá TPHCM
Dự án đã thực hiện
25 dự án
Số lượt xem
10616 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
22/10/2020
Lần cuối Online
03-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Buổi 1

2022-07-13 21:42:04 · 19 views

Bài tập 1

2022-06-15 19:58:02 · 3 views

Bài tập 3

2022-06-15 19:36:08 · 8 views

Bài tập 2

2022-06-15 19:29:51 · 7 views

Buổi 1

2022-06-12 17:25:46 · 11 views

BÀI CUỐI KÌ

2022-04-14 23:28:30 · 6 views

Bài Giữa Kì

2022-04-06 11:47:12 · 5 views

Buổi 3

2022-03-26 08:46:41 · 6 views

Buổi 2

2022-03-26 08:45:03 · 7 views

Cuối kì

2021-05-02 17:59:33 · 364 views

Layer Text

2021-04-28 18:17:08 · 465 views

Cắt video theo nhạc

2021-04-13 22:33:37 · 514 views

Chia khung hình video

2021-04-12 21:32:31 · 1153 views

Cắt ghép video

2021-04-12 21:31:00 · 272 views

BT Cuối kì

2021-02-09 03:04:56 · 430 views

BT Giữa kì

2021-02-02 21:37:57 · 492 views

BT Buổi 3

2021-01-21 19:19:11 · 1165 views

BT Buổi 2

2021-01-15 21:42:47 · 500 views

BT Cuối Kì

2021-01-15 21:28:06 · 858 views

BT Buổi 1

2021-01-14 18:05:39 · 427 views

BT Buổi 5 - Remake Poster

2021-01-03 22:52:10 · 438 views

BT Giữa kì - Poster

2020-12-29 23:56:55 · 880 views

BT Buổi 2 - Clipping Mask

2020-12-25 18:09:42 · 540 views

BT Buổi 2 - Typeface&Font

2020-12-23 17:31:28 · 497 views

BT Buổi 1 - I am brush + Tiny wedding

2020-12-18 06:11:48 · 1549 views

AE 91.91 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
Xem bằng
PP 90.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN Tuần 1

Buổi 1

BTVN Tuần 2

BTVN Tuần 3

UI 89.31 SG
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN Buổi 1

Buổi 1

BTVN Buổi 3

PT 87.31 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN B2

Bài tập 1

BTVN#02

Bài tập 2

BTVN#03

Bài tập 3

Xem bằng
ID 86.31 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 02

Buổi 2

Bài tập Buổi 03

Buổi 3

Bài tập Giữa Kì

Bài Giữa Kì

Bài tập Cuối môn

BÀI CUỐI KÌ

Xem bằng
ID 74.311 SG (Online)
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Ae 77.81 (Sài Gòn)
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Pr 73.71 (Sài Gòn)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Tăng Đức Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN1

Cắt ghép video

BTVN 2

Chia khung hình video

Cắt video theo nhạc,

Cắt video theo nhạc

Thiết Kế Layer Text

Layer Text

Bài Cuối Kỳ

Cuối kì

Xem bằng
Ai 71.71 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Thanh Thúy An
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BT Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BT Buổi 2

Bài tập Buổi 3

BT Buổi 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BT Giữa kì

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BT Cuối kì

Xem bằng
Ps 70.71 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BT Buổi 1 - I am brush + Tiny wedding

BTVN Buổi 2

BT Buổi 2 - Typeface&Font

BTVN Buổi 3

BT Buổi 2 - Clipping Mask

Bài Tập Giữa Kỳ - Thiết Kế Poster

BT Buổi 5 - Remake Poster

BT Cuối Kì

BT Cuối Kì

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop - (Danh sách chờ - Cơ sở 7)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0