Tìm kiếm
Trịnh Thanh Như

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
TPHCM
Học tại
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia TPHCM
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
3562 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
29/10/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-09-22 15:55:42 · 17 views

BTGK

2022-09-22 15:54:13 · 10 views

BTVN Buổi 3

2022-09-13 12:38:01 · 23 views

BTVN 01

2022-09-06 09:31:06 · 19 views

Bt cuối kì

2022-06-05 10:16:39 · 10 views

BT/Lr

2022-05-29 19:07:45 · 8 views

BTVN Buoi 1

2022-04-14 12:05:59 · 5 views

BTGK

2022-03-29 20:04:58 · 2 views

BTVN

2022-03-24 14:59:31 · 3 views

BTVN 2

2022-03-22 16:01:57 · 4 views

Bài cuối kì

2021-05-01 16:46:49 · 568 views

Poster giữa kì

2021-04-22 00:47:55 · 176 views

BT1

2021-04-01 02:09:23 · 331 views

BTCK

2021-01-13 16:27:11 · 268 views

POSTER

2020-12-30 00:55:51 · 663 views

BTVN buổi 3

2020-12-25 10:15:38 · 250 views

BT Buổi 2

2020-12-23 01:47:26 · 332 views

BTVN1

2020-11-28 16:59:35 · 873 views

PP 93.121 SG
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 01

BTVN 01

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

BTVN Buổi 3

BT Giữa khoá

BTGK

BT Cuối khoá

BTCK

Bằng Giỏi
PT 88.31 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN#01

#BT/ Lightroom

BT/Lr

Bài Tập Cuối Kì

Bt cuối kì

Bằng Giỏi
AE 87.31 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buoi 1

BTVN Buổi 2

BT GIỮA KỲ

BT CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
ID 86.31 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập Buổi 02

BTVN 2

Bài tập Buổi 03

BTVN

Bài tập Giữa Kì

BTGK

Bài tập Cuối môn

Bằng Giỏi
Ai 73.31 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BT1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

NỘP GIỮA KÌ

Poster giữa kì

BÀI CUỐI KÌ

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
Ps 70.32 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Đoàn Lê Quốc Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BT Buổi 2

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

POSTER

Bài tập cuối kì

BTCK

Bằng Khá
Pr 69.81 (Sài Gòn)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Lê Hữu Hưởng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN1

BTVN1

btck

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0