Nguyễn Bảo Hoàng

Hà Nội

Đang làm tại
Chuyên viên cao cấp Tư vấn Nhân sự
Học tại
Học viện Quản lý Giáo dục
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
1,108 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25-01-2021
Lần cuối Online
14 ngày trước
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Bảo Hoàng chưa có bài viết nào