Tìm kiếm
Vũ Ngọc Linh Chi

@linhchivungoc

Living in 0

Đang làm tại
freelancer, design creative
Học tại
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
8205 lượt
Số lượt thích
22 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
23/02/2021
Lần cuối Online
11-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-10-21 18:18:05 · 17 views

BTVN PPT 5

2022-10-18 18:58:52 · 3 views

BTVN B4

2022-10-12 18:37:10 · 16 views

BTVN B3

2022-10-12 18:35:03 · 6 views

PPT BTVN2

2022-10-05 16:58:34 · 10 views

BTVN PPT B1

2022-09-30 15:58:45 · 26 views

BTCK

2022-05-25 21:46:55 · 8 views

BTCK

2022-05-25 21:22:54 · 11 views

BT giữa kỳ - AE

2022-04-27 17:10:26 · 9 views

BTVN B3 - SHAPE PATTERN - AE

2022-04-23 13:32:19 · 11 views

BTVN B2 - Working Animation

2022-04-21 13:18:37 · 5 views

Space Animation - AE BT1

2022-04-20 15:35:54 · 4 views

BTVN 1 - Space Animation

2022-04-18 13:21:37 · 5 views

Yoga pentool

2021-08-31 11:38:06 · 267 views

Fruit

2021-08-31 11:37:22 · 315 views

Muscle Exercises

2021-08-31 11:36:41 · 273 views

BTCK AI - Infographic

2021-07-16 21:03:25 · 201 views

Expressive Typography

2021-07-09 16:16:21 · 857 views

B2 - Flat Illustration

2021-07-06 15:08:10 · 1189 views

BTVN B1 - Fruit Illustration

2021-07-02 14:25:01 · 961 views

WORKSHOP TIKTOK

2021-04-25 15:30:57 · 1276 views

The marvelous light

2021-04-18 10:44:29 · 323 views

Layout Jewelry

2021-04-17 00:18:23 · 814 views

Collage art

2021-04-11 15:56:26 · 240 views

Collage art 2 pictures

2021-04-11 15:40:05 · 296 views

BAIFEIN PIMCHANOK VOGUE

2021-04-10 00:20:52 · 455 views

VNLC

2021-04-04 11:28:59 · 607 views

UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 93.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN PPT B1

BTVN Buổi 2

PPT BTVN2

BTVN Buổi 3

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN B4

BTVN Buổi 5

BTVN PPT 5

BT Cuối Kỳ

BTCK

AE 87.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /5

Bài tập buổi 1

BTVN 1 - Space Animation

Bài Tập Buổi 2

BTVN B2 - Working Animation

Bài Tập Buổi 3

BTVN B3 - SHAPE PATTERN - AE

Bài tập Giữa Kỳ

BT giữa kỳ - AE

Bài tập Cuối Kỳ

BTCK

Bằng Giỏi
PP - Danh Sách Chờ (Offline) (Hà Nội)
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 76.12 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

BTVN B1 - Fruit Illustration

BTVN B2

B2 - Flat Illustration

BTVN B3

Expressive Typography

BTVN B4

BTCK

BTCK AI - Infographic

Bằng Khá
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Tài Sơn
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 73.11 (Trường Chinh)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

VNLC

BTVN 2

BAIFEIN PIMCHANOK VOGUE

BTVN 3

Collage art

BTVN 4

Layout Jewelry

BTVN 5

The marvelous light

BTCK

WORKSHOP TIKTOK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0