Nguyễn Tài Sơn

Hà Nội

Đang làm tại
CHƯA
Học tại
Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) - WRU
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
1,132 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
03-10-2017
Lần cuối Online
31-07-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Tài Sơn chưa có bài viết nào