Nguyễn Trần Nguyên Hương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
đại học kinh tế
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
4422 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/03/2021
Lần cuối Online
16-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bai cuoi ki

2022-05-05 21:02:32 · 10 views

Draft bài cuối kì

2022-05-02 20:41:07 · 30 views

BTVN b5

2022-04-27 23:23:05 · 24 views

BTVN b4

2022-04-25 23:19:05 · 19 views

BTVN B3

2022-04-20 23:26:28 · 5 views

btvn buoi 2

2022-04-18 21:03:25 · 22 views

Bài tập buổi 1

2022-04-14 17:36:41 · 5 views

Into the wood

2021-04-24 23:31:55 · 1744 views

Buổi 5

2021-04-17 23:32:39 · 408 views

GLASS

2021-04-16 23:26:01 · 369 views

HANAHAKI

2021-04-11 08:24:53 · 713 views

Nét đẹp văn hóa Việt Nam

2021-04-09 20:03:44 · 702 views

Sử dụng Quick Selection Tool

2021-04-03 23:13:09 · 371 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

Bài tập buổi 1

[AI - BTVN] - BUỔI 2

btvn buoi 2

[AI - BTVN] - BUỔI 3

BTVN B3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

BTVN b4

[AI - BTVN] - BUỔI 5

BTVN b5

[AI - BTVN] - BUỔI 6

Draft bài cuối kì

Xem bằng
PS 73.6
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

Sử dụng Quick Selection Tool

BUỔI 2

Nét đẹp văn hóa Việt Nam

BUỔI 3

HANAHAKI

BUỔI 4

GLASS

BUỔI 5

Buổi 5

BT CUỐI KÌ

Into the wood

Xem bằng