Nguyễn Ngọc Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
172 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
03/07/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì

2022-05-20 11:22:10 · 6 views

Bài cuối kì

2022-05-20 11:22:06 · 8 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-05-07 15:07:13 · 23 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-28 18:30:04 · 23 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-26 20:00:13 · 20 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-24 13:04:14 · 30 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-23 13:01:10 · 8 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-21 17:27:28 · 6 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-19 18:04:42 · 10 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-17 14:07:06 · 22 views

Nguyễn Ngọc Anh

2022-04-13 17:41:43 · 16 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

Nguyễn Ngọc Anh

[AI - BTVN] - BUỔI 2

Nguyễn Ngọc Anh

[AI - BTVN] - BUỔI 3

Nguyễn Ngọc Anh

[AI - BTVN] - BUỔI 4

Nguyễn Ngọc Anh

[AI - BTVN] - BUỔI 5

Nguyễn Ngọc Anh

[AI - BTVN] - BUỔI 6

Xem bằng
PS 87.11 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

[BTVN BUỔI 1] Thiết kế cắt ghép cơ bản

Nguyễn Ngọc Anh

[BTVN BUỔI 2] Thiết kế bìa tạp chí

Nguyễn Ngọc Anh

[BTVN BUỔI 3] Thiết kế poster ứng dụng phối màu sắc

Nguyễn Ngọc Anh

[BTVN BUỔI 4] Thiết kế bộ ấn phẩm Layout

Nguyễn Ngọc Anh

[BTVN BUỔI 5] Chỉnh ánh sáng và màu sắc cho ảnh

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

[BTVN BUỔI 7] Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông

Bài cuối kì

Xem bằng