Nguyễn Trần Anh Thơ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
a
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
6721 lượt
Thành viên từ
17/07/2021
Lần cuối Online
06-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT 4 PS

2021-10-26 17:47:23 · 313 views

BT3 PS

2021-10-21 18:06:38 · 280 views

BT2-PS

2021-10-19 09:26:54 · 233 views

BTVN B1 PS

2021-10-13 21:38:22 · 242 views

BTCK

2021-08-13 20:44:52 · 593 views

BTCK

2021-08-11 16:26:06 · 217 views

BT4

2021-08-04 18:13:15 · 1298 views

B3

2021-07-30 18:51:56 · 1246 views

BTVN B2

2021-07-28 16:15:56 · 1130 views

BTVN B1

2021-07-22 23:55:55 · 1169 views

PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

BTVN B1 PS

BTVN 2

BT2-PS

BTVN 3

BT3 PS

BTVN 4

BT 4 PS

BTVN 5

BTCK

AI 77.13 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN B2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

B3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BT4

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng