Nguyễn Vân Anh
Đang làm tại
học sinh
Học tại
THPT Kim Liên
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
3247 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
07/08/2021
Lần cuối Online
05-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 4

2021-09-27 17:16:32 · 173 views

BTVN 3

2021-09-22 15:49:33 · 180 views

BTVN 2

2021-09-21 14:19:00 · 212 views

BTVN 1

2021-09-16 13:50:48 · 160 views

BTCK

2021-09-09 15:36:34 · 305 views

BTVN 5

2021-09-02 09:04:20 · 1052 views

BTVN 4

2021-09-01 22:01:45 · 192 views

BTVN 3

2021-08-25 10:17:54 · 490 views

BTVN 2

2021-08-23 16:29:36 · 269 views

BTVN 1

2021-08-18 20:54:27 · 214 views

AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BUỔI 1

BTVN 1

BUỔI 2

BTVN 2

BUỔI 3

BTVN 3

BUỔI 4

BTVN 4

BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
PS 79.8 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Photoshop buổi 1

BTVN 1

BTVN Photoshop Buổi 3

BTVN 3

BTVN Photoshop Buổi 4

BTVN 4

BTVN Photoshop Buổi 2

BTVN 2

BTVN Photoshop Buổi 5

BTVN 5

BTVN Photoshop Buổi cuối

BTCK

Xem bằng