Nguyễn Lan
Đang làm tại
Mình là sinh viên
Học tại
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ULIS-VNU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
3727 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
12/08/2021
Lần cuối Online
17-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Infographic

2021-10-07 16:31:08 · 185 views

Week 4

2021-09-28 00:26:43 · 770 views

Week 3

2021-09-23 14:54:04 · 228 views

Week 2

2021-09-21 14:17:03 · 357 views

Week 01

2021-09-16 08:27:34 · 306 views

End - of - course

2021-09-11 16:23:43 · 207 views

Chỉnh sửa ảnh

2021-09-02 13:04:05 · 296 views

Layout

2021-08-31 10:47:29 · 195 views

Week 2_Magazine cover

2021-08-24 10:55:48 · 994 views

Week1_Cắt ghép tự do

2021-08-19 03:43:33 · 189 views

AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

Week 01

BUỔI 2

Week 2

BUỔI 3

Week 3

BUỔI 4

Week 4

BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Infographic

Xem bằng
PS 79.1 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Photoshop Buổi 1

Week1_Cắt ghép tự do

BTVN Photoshop Buổi 2

Week 2_Magazine cover

BTVN Photoshop Buổi 3

BTVN Photoshop Buổi 4

Layout

BTVN Photoshop Buổi 5

Chỉnh sửa ảnh

BTVN Photoshop Buổi cuối

End - of - course

Xem bằng