Phạm Văn Thức
Đang làm tại
Hà Đông - Hà Nội
Học tại
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
2526 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
30/08/2021
Lần cuối Online
12-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-10-07 11:53:13 · 215 views

BTCK

2021-10-05 15:01:22 · 170 views

BT4 Layout " holidays"

2021-09-27 23:45:48 · 293 views

BT4

2021-09-26 15:28:31 · 311 views

BT3

2021-09-23 00:40:57 · 370 views

BT3

2021-09-22 22:09:21 · 144 views

BTVN2

2021-09-20 13:55:18 · 150 views

BTVN2 " cartoon2"

2021-09-20 08:34:17 · 140 views

Thức Phạm b1 '' cartoon''

2021-09-15 22:57:41 · 497 views

mood board so cute

2021-09-15 14:02:40 · 236 views

AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

Thức Phạm b1 '' cartoon''

BUỔI 2

BTVN2 " cartoon2"

BUỔI 3

BT3

BUỔI 4

BT4

BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PS 80.1 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Photoshop buổi 1

mood board so cute

BTVN Photoshop buổi 2

BTVN2

BTVN Photoshop buổi 3

BT3

BTVN Photoshop buổi 4

BT4 Layout " holidays"

BTVN Photoshop buổi 5

BTCK Photoshop

BTCK

Xem bằng