Nguyễn Ngọc Trang Linh
Đang làm tại
rmit
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
3081 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Thành viên từ
31/08/2021
Lần cuối Online
27-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-10-06 20:03:57 · 247 views

BTVN buổi 5

2021-09-30 14:50:16 · 199 views

BTVN buổi 2

2021-09-27 09:49:20 · 588 views

BTVN buổi 3

2021-09-23 15:45:16 · 276 views

BTVN buổi 3

2021-09-23 15:44:46 · 176 views

btvn buổi 2

2021-09-23 14:21:12 · 230 views

btvn buổi 2

2021-09-23 14:21:11 · 218 views

BTVN buổi 1

2021-09-16 11:43:42 · 1147 views

PR 80.4 (Online)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

BTVN buổi 1

BUỔI 2

btvn buổi 2

BUỔI 3

BTVN buổi 3

BUỔI 4

BTVN buổi 2

BUỔI 5

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng