Dương Thị Oanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Lao Động Xã Hội
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
5853 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
22/09/2021
Lần cuối Online
30-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-12-30 18:31:39 · 104 views

Btvn buổi 6

2021-12-28 07:29:23 · 185 views

BTVN buổi 4

2021-12-20 22:38:22 · 616 views

bài tập buổi 3

2021-12-16 12:55:48 · 448 views

BTVN B2

2021-12-14 00:02:37 · 925 views

Bài tập buổi 1

2021-12-09 00:38:19 · 937 views

Bài tập cuối kỳ

2021-11-04 20:28:13 · 1042 views

BTVN BUỔI 5

2021-10-28 00:34:22 · 202 views

BTVN B4

2021-10-26 00:09:03 · 463 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

2021-10-20 23:50:11 · 516 views

BTVN PS BUỔI 2

2021-10-17 22:33:18 · 187 views

BÀI TẬP PTS VỀ NHÀ BUỔI 1

2021-10-13 21:39:47 · 228 views

AE 87.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 83.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Bài tập buổi 1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

bài tập buổi 3

BTVN B4

BTVN buổi 4

BTVN B6

Btvn buổi 6

BTCK

BTCK

Xem bằng
PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BÀI TẬP PTS VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN 2

BTVN PS BUỔI 2

BTVN 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BTVN 4

BTVN B4

BTVN 5

BTVN BUỔI 5

BTCK

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng