Đỗ Minh Tuyền

@D Jayden

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Color Me
Dự án đã thực hiện
31 dự án
Số lượt xem
6264 lượt
Số lượt thích
42 lượt
Thành viên từ
26/09/2021
Lần cuối Online
16-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Đỗ Minh Tuyền nộp bài tập buổi 2

2023-02-18 13:41:14 · 4 views

Đỗ Minh Tuyền nộp bài tập buổi 1

2023-02-18 13:37:55 · 4 views

CAFE - Tuyền nộp bài cuối môn id

2022-04-07 16:31:39 · 6 views

BÌA BÀI CUỐI MÔN - Tuyền nộp bài

2022-03-31 18:57:01 · 8 views

BLUE - Tuyền nộp bài 2

2022-03-22 19:27:08 · 7 views

NAT SHERMAN - Tuyền nộp bài dàn trang

2022-03-19 16:06:56 · 12 views

XÌ GÀ NAT SHERMAN - Tuyền nộp bài cuối môn

2022-03-12 19:17:10 · 22 views

Poster animal - Tuyền nộp bài 16

2022-03-05 19:23:55 · 7 views

poster durian - tuyền nộp bài

2022-03-01 20:01:25 · 13 views

Poster car - Tuyền nộp bài 13

2022-02-26 18:59:53 · 8 views

Poster black friday

2022-02-15 19:12:50 · 6 views

Poster cộng cà phê - Nộp bài tập về nhà buổi 10

2022-02-10 19:03:10 · 5 views

Poster mắt kính ANNA - Bài tập về nhà buổi 8

2022-02-08 00:50:10 · 7 views

BÌA TẠP CHÍ ELLE - Nộp bài tập về nhà buổi 7

2022-01-25 12:04:24 · 5 views

Fundamental - Nộp bài tập về nhà buổi 6

2022-01-22 12:02:42 · 12 views

Color - Nộp bài tập buổi 3

2022-01-18 12:20:33 · 0 views

Mood line - Bài tập về nhà buổi 2

2022-01-11 18:12:20 · 189 views

Dark - Bài tập về nhà buổi 1

2022-01-08 18:20:23 · 182 views

Nước hoa Black Phantom - Nộp bài cuối môn Ps

2021-12-30 18:32:49 · 1683 views

TH true MILK - Nộp bài tập về nhà buổi 6

2021-12-24 14:42:38 · 102 views

He! - Bài tập về nhà buổi 5

2021-12-23 17:34:45 · 1058 views

Jellyfish - Bài tập về nhà buổi 4

2021-12-20 11:59:37 · 153 views

BLACK RED - bài tập buổi 3

2021-12-16 15:46:19 · 372 views

Nộp bài Ps buổi 2

2021-12-14 18:55:33 · 112 views

Nộp bài Ps buổi 1

2021-12-10 22:34:23 · 205 views

Nộp bài buổi 3

2021-12-04 08:42:17 · 144 views

Nộp bài tập cuối môn AI

2021-12-02 00:44:52 · 432 views

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 6

2021-11-27 23:39:16 · 161 views

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 4

2021-11-27 23:37:40 · 932 views

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 2

2021-11-27 23:36:11 · 280 views

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 1

2021-11-27 23:30:07 · 133 views

PR 97.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVB BUỔI 1

Đỗ Minh Tuyền nộp bài tập buổi 1

BTVB BUỔI 2

Đỗ Minh Tuyền nộp bài tập buổi 2

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 29 /35

BTVN BUỔI 1

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 1

BTVN Buổi 2

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 2

BTVN Buổi 1

Nộp bài buổi 3

BTVN Buổi 4

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

Đỗ Minh Tuyền nộp bài 6

BTCK

Nộp bài tập cuối môn AI

PS - BUỔI 1

Nộp bài Ps buổi 1

PS - BUỔI 2

Nộp bài Ps buổi 2

PS - BUỔI 3

BLACK RED - bài tập buổi 3

PS - BUỔI 4

Jellyfish - Bài tập về nhà buổi 4

PS - BUỔI 5

He! - Bài tập về nhà buổi 5

PS - BUỔI 6

TH true MILK - Nộp bài tập về nhà buổi 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

Nước hoa Black Phantom - Nộp bài cuối môn Ps

FD Buổi 1

Dark - Bài tập về nhà buổi 1

FD Buổi 2

Mood line - Bài tập về nhà buổi 2

FD Buổi 4

Color - Nộp bài tập buổi 3

FD Buổi 6

Fundamental - Nộp bài tập về nhà buổi 6

FD Buổi 7

BÌA TẠP CHÍ ELLE - Nộp bài tập về nhà buổi 7

FD Buổi 8

Poster mắt kính ANNA - Bài tập về nhà buổi 8

FD Buổi 10

Poster cộng cà phê - Nộp bài tập về nhà buổi 10

FD Buổi 11

Poster black friday

FD Buổi 12

FD Buổi 13

Poster car - Tuyền nộp bài 13

FD Buổi 14

poster durian - tuyền nộp bài

FD Buổi 15

FD Buổi 16

Poster animal - Tuyền nộp bài 16

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

XÌ GÀ NAT SHERMAN - Tuyền nộp bài cuối môn

BTVN Buổi 1

NAT SHERMAN - Tuyền nộp bài dàn trang

BTVN Buổi 2

BLUE - Tuyền nộp bài 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BÌA BÀI CUỐI MÔN - Tuyền nộp bài

BTCK

CAFE - Tuyền nộp bài cuối môn id