Nguyễn Trần Thanh Sơn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
58 dự án
Số lượt xem
11231 lượt
Số lượt thích
58 lượt
Thành viên từ
05/10/2021
Lần cuối Online
17-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting Toàn Diện
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting Toàn Diện
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Dragon of Destruction :>

2023-04-27 19:58:21 · 43 views

Mikon :>

2023-03-21 19:21:41 · 43 views

Em nộp bài :>

2023-03-09 21:02:43 · 28 views

Em nộp bài :>

2023-02-28 21:01:10 · 10 views

Em nop bai

2023-02-28 21:00:29 · 14 views

Em nop bai :>

2023-02-16 21:05:01 · 21 views

Em nộp bài :>

2023-02-16 14:30:07 · 7 views

Em nộp bài

2023-02-09 21:04:24 · 9 views

Vẽ mắt

2023-02-07 20:52:11 · 13 views

Vẽ mũi :>

2023-02-07 20:48:40 · 19 views

Em nộp bài ạ :<

2023-02-02 19:15:33 · 20 views

Em nộp bài ạ

2023-01-13 08:37:12 · 11 views

Em nộp bài vẽ tĩnh vật ạ

2023-01-11 16:23:18 · 9 views

Bộ 5 khối buổi 4

2023-01-09 16:49:58 · 23 views

Bài tập vẽ khối 3

2023-01-05 17:18:24 · 6 views

Digital Paiting buổi 2

2022-12-29 21:05:05 · 14 views

Bài tập buổi 1

2022-12-27 21:03:49 · 37 views

Japan food - BTCM

2022-04-07 17:32:02 · 17 views

BTVN b6

2022-03-31 19:04:59 · 6 views

btvn b4

2022-03-26 18:55:05 · 7 views

BTVN B3

2022-03-24 17:31:06 · 8 views

BTVN-B2

2022-03-22 17:16:06 · 11 views

BTVN Id - Buổi 1

2022-03-19 18:12:46 · 9 views

Mooncake Si Xiang

2022-03-12 16:57:06 · 18 views

BTVN - FINAL

2022-03-05 17:44:38 · 5 views

BTVN b14

2022-03-03 19:02:01 · 6 views

BTVN B13

2022-03-01 18:50:28 · 6 views

Car - FD 13

2022-02-26 17:32:37 · 13 views

FD Buổi 12

2022-02-24 18:04:14 · 7 views

FD buổi 11 - BF

2022-02-15 17:13:29 · 5 views

BTVN Buổi 10

2022-02-10 16:44:30 · 6 views

BTVB FD8

2022-02-08 15:17:47 · 8 views

Em nộp bài ạ

2022-01-25 11:16:54 · 3 views

H.W 4

2022-01-18 11:05:59 · 2 views

Dead Spidy :v

2022-01-15 19:32:14 · 60 views

H.W 2

2022-01-11 15:40:50 · 102 views

BTVN 1

2022-01-08 15:01:55 · 82 views

2022 Banner

2022-01-04 10:46:57 · 495 views

End Game

2022-01-04 10:44:43 · 106 views

Jean Miko :3

2022-01-04 10:42:52 · 1203 views

Final - Hamburgur poster

2021-12-30 11:07:19 · 1468 views

TH Poster

2021-12-25 16:40:00 · 669 views

The Last Dawn

2021-12-23 08:40:28 · 257 views

BTVN

2021-12-21 18:37:07 · 763 views

Ribbon Blue

2021-12-16 13:57:24 · 368 views

Death World - Link bản đẹp dưới mô tả

2021-12-13 19:31:29 · 165 views

Thanh Sơn nộp bài ạ

2021-12-11 17:13:54 · 1211 views

Thanh Sơn nộp bài ạ

2021-12-02 13:33:42 · 513 views

Thanh Sơn nộp bài ạ

2021-11-25 17:42:40 · 155 views

Thanh Sơn nộp bài ạ

2021-11-23 17:11:59 · 201 views

Bài tập buổi 4 ạ

2021-11-20 16:55:51 · 764 views

Thanh Sơn nộp bài buổi 4 ạ

2021-11-18 16:01:23 · 143 views

Thanh Sơn nộp bài buổi 2 ạ

2021-11-16 17:22:40 · 587 views

Home Sky

2021-11-11 10:56:26 · 263 views

Banner website

2021-10-08 21:57:24 · 276 views

House - psd

2021-10-07 15:17:46 · 234 views

Samurai's Death

2021-10-07 11:41:50 · 451 views

Thiết kế website du học

2021-10-07 11:30:40 · 231 views

GM - Danh sách chờ (Hà Nội)
Khoá Thiết Kế Đồ Họa Đa Phương Tiện
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DA 2.1
Digital Painting Toàn Diện
Giảng viên:
Nguyễn Quang Huy
Trợ giảng:
Dương Thuý Quỳnh
Số buổi đã học: 31 /32
Số Topic đã hoàn thành: 17 /20

Bài tập buổi 1

Bài tập buổi 1

Buổi 2

Digital Paiting buổi 2

bộ khối cơ bản

Bài tập vẽ khối 3

Tổ hợp khối

Bộ 5 khối buổi 4

Vẽ tĩnh vật

Em nộp bài vẽ tĩnh vật ạ

Vẽ tĩnh vật buổi 2

Em nộp bài ạ

tĩnh vật

Em nộp bài ạ :<

vẽ vải

Khối mũi

Vẽ mũi :>

vẽ con mắt

Vẽ mắt

vẽ tường đầu người

Em nộp bài

Study đầu tượng

Em nộp bài :>

góc mặt 1/2

Em nop bai :>

tượng mặt người p2

Em nộp bài :>

anatomy

Em nop bai

... :D

Paiting

Em nộp bài :>

bài tập nâng cao nha

Mikon :>

Gesture

Bài tập kết thúc khóa

BTCK - Dragon of Destruction :>

Xem bằng
Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 33 /35

BTVN BUỔI 1

Home Sky

BTVN Buổi 2

Thanh Sơn nộp bài buổi 2 ạ

BTVN Buổi 1

Thanh Sơn nộp bài buổi 4 ạ

BTVN Buổi 4

Bài tập buổi 4 ạ

BTVN Buổi 5

Thanh Sơn nộp bài ạ

BTVN Buổi 6

Thanh Sơn nộp bài ạ

BTCK

Thanh Sơn nộp bài ạ

PS - BUỔI 1

Thanh Sơn nộp bài ạ

PS - BUỔI 2

Death World - Link bản đẹp dưới mô tả

PS - BUỔI 3

Ribbon Blue

PS - BUỔI 4

BTVN

PS - BUỔI 5

The Last Dawn

PS - BUỔI 6

TH Poster

PS - BÀI CUỐI MÔN

Final - Hamburgur poster

FD Buổi 1

BTVN 1

FD Buổi 2

H.W 2

FD Buổi 4

H.W 4

FD Buổi 6

FD Buổi 7

Em nộp bài ạ

FD Buổi 8

BTVB FD8

FD Buổi 10

BTVN Buổi 10

FD Buổi 11

FD buổi 11 - BF

FD Buổi 12

FD Buổi 12

FD Buổi 13

Car - FD 13

FD Buổi 14

BTVN B13

FD Buổi 15

BTVN b14

FD Buổi 16

BTVN - FINAL

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

Mooncake Si Xiang

BTVN Buổi 1

BTVN Id - Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN-B2

BTVN Buổi 3

BTVN B3

BTVN Buổi 4

btvn b4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BTVN b6

BTCK

Japan food - BTCM