Kiều Doãn Tùng Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không có
Học tại
Đại học Ngoại thương
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
3044 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
10/11/2021
Lần cuối Online
19-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-04-07 00:47:37 · 12 views

BTVN 4

2022-03-30 12:57:35 · 4 views

BTVN 3

2022-03-23 15:15:52 · 4 views

BTVN 2

2022-03-21 16:41:28 · 5 views

BTVN 1

2022-03-21 16:39:34 · 1 views

BTCK

2021-12-05 16:30:39 · 650 views

BTVN 5

2021-11-28 00:00:29 · 1049 views

BTVN4

2021-11-26 22:26:35 · 159 views

Collage art

2021-11-21 11:41:24 · 769 views

MAGAZINE COVER

2021-11-19 13:22:48 · 175 views

BTVN buổi 1

2021-11-14 10:13:35 · 216 views

AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

BTVN 1

BUỔI 2

BTVN 2

BUỔI 3

BTVN 3

BUỔI 4

BTVN 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PS 82.8 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN1

BTVN buổi 1

BTVN2

MAGAZINE COVER

BTVN3

Collage art

BTVN4

BTVN4

BTVN5

BTVN 5

BTCK

BTCK

Xem bằng