Ngô Hương Giang

@ngogiang296

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
EE
Học tại
Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1338 lượt
Thành viên từ
12/11/2021
Lần cuối Online
21-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 2 - Chụp ảnh theo bố cục

2022-12-06 19:24:48 · 3 views

BTVN - Buổi 1

2022-11-24 18:17:42 · 23 views

Typography

2022-04-02 14:20:52 · 4 views

Buổi 2 - Pentool

2022-03-26 10:03:24 · 6 views

Buổi 1 - Fruits

2022-03-23 15:19:22 · 6 views

Arcanine Pokemon - Fire Type

2021-12-09 17:23:32 · 1296 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 95.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN buổi 1: Bức ảnh có ý nghĩa nhất với bạn

BTVN - Buổi 1

Chụp ảnh theo bố cục

BTVN buổi 2 - Chụp ảnh theo bố cục

Bài cuối kỳ

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Offline) (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

Buổi 1 - Fruits

BTVN B2

Buổi 2 - Pentool

BUỔI 3

Typography

BUỔI 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0