Trần Thị Thanh Ngân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Thương Mại
Học tại
Trường Đại học Thương Mại
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
1890 lượt
Thành viên từ
26/11/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Kỹ năng
BÀI CUỐI MÔN

2022-02-01 20:24:44 · 5 views

Homework

2022-01-19 12:09:47 · 14 views

Bài tập 1

2022-01-12 18:12:17 · 85 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-01-01 23:30:39 · 82 views

Buổi 4 - giữa kỳ

2021-12-22 18:53:21 · 874 views

Trần Thị Thanh Ngân_ Buổi 2_Pr 83.2 Online ColorMe

2021-12-15 18:55:15 · 183 views

Trần Thị Thanh Ngân - Buổi 1

2021-12-10 16:26:11 · 647 views

PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Bài tập 1

Bài tập tuần 2

Homework

Bài tập cuối môn

BÀI CUỐI MÔN

Xem bằng
PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

Trần Thị Thanh Ngân - Buổi 1

BTVN B2

Trần Thị Thanh Ngân_ Buổi 2_Pr 83.2 Online ColorMe

Bài giữa kỳ

Buổi 4 - giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng