Tìm kiếm
Nguyễn Huỳnh Như

Living in 0

79

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Nova College
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
456 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
26/11/2021
Lần cuối Online
18-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì

2022-05-12 09:08:59 · 19 views

Bài 2

2022-05-11 13:01:46 · 6 views

Music Poster

2022-04-21 11:42:52 · 20 views

Bài Giữa Kỳ

2022-01-25 11:12:44 · 10 views

Bài tập buổi 3

2022-01-14 18:49:19 · 31 views

Bài cuối kì

2022-01-09 15:51:07 · 38 views

BTVN buổi 1

2022-01-06 16:27:55 · 47 views

BTGK

2021-12-28 15:28:04 · 82 views

Bài tập 2 - Huỳnh Như

2021-12-14 19:15:44 · 96 views

Bài 1 - Nguyễn Huỳnh Như

2021-12-09 10:14:40 · 107 views

Pt 93.71 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI 89.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lưu Viết Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
DP - Danh sách chờ SG Online
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT DANH SÁCH CHỜ SG Online
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 87.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Music Poster

Bài tập tuần 2

Bài 2

Bài tập cuối môn

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP DANH SÁCH CHỜ SG
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 86.32 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Trần Minh Quang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
AE 85.311 ONLINE SG
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Trợ giảng:
Đinh Hồng Ngọc
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 84.313 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Võ Chí Tài
Trợ giảng:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

Bài tập buổi 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

Bài Giữa Kỳ

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 83.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập buổi 01

Bài 1 - Nguyễn Huỳnh Như

BTVN BUỔI 2

Bài tập 2 - Huỳnh Như

Bài tập giữa kì

BTGK

BT CUỐI KỲ

Bài cuối kì

Bằng Giỏi