Âu Văn Quân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
CT Thoát Nước Hà Nội
Học tại
Đại học Thủy Lợi
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
859 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
04/12/2021
Lần cuối Online
17-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTvn2

2022-04-18 12:29:12 · 10 views

BT buổi 1

2022-04-14 20:00:31 · 5 views

bt cuôi ky

2022-01-28 19:47:59 · 7 views

BTVN 3- collage

2022-01-13 13:57:29 · 201 views

BTVN 2

2022-01-09 21:06:17 · 237 views

BTVN B1

2022-01-05 11:35:07 · 399 views

PR 87.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN B1

BT buổi 1

BTVN B2

BTvn2

BTVN Giữa Kỳ

BTVN Cuối kỳ

Bằng Giỏi
PS 84.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3- collage

BTVN GIỮA KỲ

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTVN CUỐI KỲ

bt cuôi ky

Bằng Giỏi