Trần Minh Huyền
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
1281 lượt
Thành viên từ
12/12/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì

2022-01-28 20:56:15 · 7 views

BTVN Buổi 4

2022-01-19 10:32:30 · 29 views

Bài tập Tuần 1

2022-01-12 19:03:05 · 1245 views

PR 96.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Bài tập Tuần 1

Bài tập tuần 2

BTVN Buổi 4

Bài tập cuối môn

Bài tập cuối kì

Xem bằng