Nguyễn Tiến Hoàng

Living in Bắc Ninh

Bắc Ninh

Đang làm tại
Thuy Loi University
Học tại
Đại Học Thủy Lợi
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
122 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
11/01/2022
Lần cuối Online
23-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Bài tập cuối kỳ

2022-06-05 22:03:16 · 13 views

bt giua ky

2022-05-21 09:10:52 · 21 views

BTVN

2022-05-14 07:43:03 · 12 views

BUOI5

2022-05-08 09:03:18 · 7 views

BTVN2

2022-04-23 00:40:12 · 7 views

btvn1

2022-04-17 10:59:28 · 5 views

BT Buổi 5

2022-03-11 18:33:05 · 12 views

BTCK : Poster truyền thông về âm nhạc

2022-03-11 17:47:45 · 13 views

BTVN B3

2022-03-06 15:28:05 · 5 views

BTVN 4

2022-03-02 15:18:51 · 11 views

BTVN Buổi 2

2022-02-25 15:04:09 · 8 views

BTVN buổi 1

2022-02-18 13:06:58 · 8 views

DP 87.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 16 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Bài tập buổi 1: Ký họa từ 2 đến 4 đồ vật của bản thân

btvn1

Bài tập buổi 2: Vẽ ngôi nhà 2D

BTVN2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập về nhà buổi 04

Bài tập về nhà buổi 05

BUOI5

Bài tập về nhà buổi 06

BTVN

Bài giữa kì

bt giua ky

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN Buổi 2

BT buổi 3

BTVN B3

BT buổi 4

BTVN 4

BTVN buổi 5

BT Buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK : Poster truyền thông về âm nhạc

Xem bằng