Nguyễn Thị Bảo Hân

@MEOLI

Living in Đà Nẵng / Quảng Ngãi

Đà Nẵng / Quảng Ngãi

Học tại
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
51 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
16/01/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2022-03-15 08:36:09 · 4 views

BLUE

2022-03-11 13:48:12 · 12 views

BTCUOIKHOA

2022-03-09 12:28:35 · 1 views

BTVN BUỔI 4

2022-03-02 12:18:44 · 6 views

MENU QUÁN

2022-03-02 11:36:02 · 6 views

BTVN B4

2022-02-28 18:50:03 · 1 views

BTVN BUỔI 3

2022-02-25 18:14:03 · 4 views

BTVN BUỔI 2

2022-02-25 18:12:48 · 3 views

BTVN B3

2022-02-23 17:58:48 · 3 views

BTVN B2

2022-02-22 20:21:51 · 3 views

BTVN - BUỔI 2

2022-02-20 18:46:36 · 2 views

BTVN B1

2022-02-17 21:56:06 · 3 views

NỘP BTVN BUỔI 1

2022-02-15 20:18:02 · 3 views

AI 85.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

NỘP BTVN BUỔI 1

BUỔI 2

BTVN - BUỔI 2

BUỔI 3

BTVN BUỔI 3

BUỔI 4

BTVN B4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

BTCUOIKHOA

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

BTVN B1

BTVN B2

BTVN BUỔI 2

BT buổi 3

BTVN BUỔI 4

BT buổi 4

MENU QUÁN

BTVN buổi 5

btvn

BTVN buổi 6

BLUE

Xem bằng