nguyễn lê thảo vy

@sunisvy

Sunisvy

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Dự án đã thực hiện
39 dự án
Số lượt xem
122 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
15/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Inforgraphic - QUY TRÌNH "CÓ" CƠM

2022-04-16 23:08:50 · 5 views

Bài tập cuối kỳ - Inforgraphic

2022-04-16 23:05:47 · 33 views

BTVN buổi 1

2022-04-16 16:27:50 · 5 views

Day 24 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-16 16:13:48 · 1 views

Day 25 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-16 16:12:45 · 3 views

Day 26 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-16 16:12:21 · 2 views

Day 23 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-13 17:07:05 · 1 views

Bài tập giữa kỳ

2022-04-13 16:59:58 · 7 views

Day 22 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-12 20:38:48 · 2 views

Day 21 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-12 20:38:26 · 2 views

Day 20 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-12 20:34:21 · 1 views

Day 19 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-12 20:29:58 · 2 views

Day 18 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-12 20:29:13 · 0 views

Day 17- 30 days challenge - sunisvy

2022-04-07 16:40:53 · 2 views

D16 - 30 days challenge - sunisvy

2022-04-06 09:28:35 · 1 views

Day 13 - 30 days challenge -sunisvy

2022-04-05 16:06:19 · 1 views

Day 15 - 30 days challenge -sunisvy

2022-04-05 16:04:20 · 1 views

Day 14 - 30 days challenge -sunisvy

2022-04-05 16:03:51 · 1 views

Day 12- 30 days challenge -sunisvy

2022-04-02 09:45:26 · 2 views

Day 11- 30 days challenge-sunisvy

2022-04-02 09:44:51 · 1 views

Day 10 - 30 days challenge - sunisvy

2022-03-31 11:46:41 · 2 views

BTVN Buổi 3

2022-03-31 11:44:34 · 6 views

Day 8 - 30 days challenge -sunisvy

2022-03-30 09:42:54 · 1 views

Day 9 - 30 days challenge -sunisvy

2022-03-30 09:42:02 · 1 views

Day 7 - 30 days challenge -sunisvy

2022-03-27 22:37:21 · 1 views

Day 6 - 30 days challenge -sunisvy

2022-03-27 11:02:08 · 1 views

BTVN - buổi 2

2022-03-26 09:07:55 · 2 views

Day 5 - 30 days challenge - sunisvy

2022-03-25 14:34:52 · 1 views

Day 1 - 30 days challenge - sunisvy

2022-03-24 22:24:42 · 1 views

Day 3 - 30 days challenge - sunisvy

2022-03-24 22:23:10 · 1 views

Day 4 - 30 days challenge - sunisvy

2022-03-24 22:20:31 · 3 views

DAY 2- 30dayschallenge

2022-03-23 20:27:46 · 1 views

BTVN buổi 1

2022-03-23 07:42:59 · 3 views

BTVN- buổi 4

2022-03-17 23:00:45 · 2 views

Bài tập cuối kỳ

2022-03-17 21:07:16 · 9 views

Thảo Vy- BTVN buổi 5

2022-03-06 15:03:48 · 2 views

Nguyễn Lê Thảo Vy- BTVN buổi 3

2022-02-27 09:14:45 · 6 views

Nguyễn Lê Thảo Vy- BTVN buổi 2

2022-02-26 11:50:30 · 3 views

BTVN Buổi 1 Nguyễn Lê Thảo Vy

2022-02-20 11:46:02 · 3 views

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTCM

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

BTVN buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN - buổi 2

[Buổi 3] Typography

BTVN Buổi 3

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

Bài tập giữa kỳ

[Buổi 6] Infographic

Inforgraphic - QUY TRÌNH "CÓ" CƠM

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ - Inforgraphic

Xem bằng
PS 85.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1 Nguyễn Lê Thảo Vy

BTVN Buổi 2

Nguyễn Lê Thảo Vy- BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3

Nguyễn Lê Thảo Vy- BTVN buổi 3

BTGK

BTVN- buổi 4

BTVN Buổi 5

Thảo Vy- BTVN buổi 5

BTCK

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0