Trần Thị Thảo
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
144 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
04/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập về nhà buổi 4

2022-05-27 00:47:05 · 12 views

BTVN Buổi 2

2022-05-16 22:25:57 · 18 views

Bài tập buổi 1

2022-05-12 22:29:09 · 26 views

Draft cuối kỳ

2022-05-03 13:04:50 · 22 views

BTVN buổi 5

2022-04-30 00:04:38 · 18 views

BTVN Buổi 4

2022-04-26 00:13:07 · 26 views

BTVN buổi 3

2022-04-21 11:12:06 · 4 views

BTVN Buổi 2 - Trần Thảo

2022-04-18 21:56:42 · 7 views

BTVN buổi 1 - Trần Thảo

2022-04-14 00:00:53 · 11 views

PS 88.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

Bài tập buổi 1

Buổi 2: Typography

BTVN Buổi 2

Buổi 3: Màu sắc

Buổi 4: Bố cục

bài tập về nhà buổi 4

Buổi 15: Blend

Buổi 6: Ấn phẩm

Xem bằng
AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

BTVN buổi 1 - Trần Thảo

[AI - BTVN] - BUỔI 2

BTVN Buổi 2 - Trần Thảo

[AI - BTVN] - BUỔI 3

BTVN buổi 3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

BTVN Buổi 4

[AI - BTVN] - BUỔI 5

BTVN buổi 5

[AI - BTVN] - BUỔI 6

Draft cuối kỳ

Xem bằng
ID - Danh Sách Chờ (Offline) (Hà Nội)
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0