Diêm Thị Thuỳ Dương
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
25 lượt
Thành viên từ
07/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Final test

2023-07-21 18:25:15 · 5 views

Homework D-2

2023-07-12 17:00:50 · 2 views

D-1 Homework

2023-06-30 13:44:15 · 6 views

You only live once

2022-04-23 16:51:45 · 1 views

My trip to the aquarium

2022-04-23 14:39:05 · 2 views

BT buoi 3

2022-03-29 20:20:47 · 3 views

tím mộng mơ

2022-03-26 12:09:57 · 3 views

Cà chua - Thanh long - Măng cụt

2022-03-26 00:00:17 · 3 views

PR 102.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

D-1 Homework

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

Homework D-2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

Final test

Xem bằng
AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

Cà chua - Thanh long - Măng cụt

BTVN B2

tím mộng mơ

BUỔI 3

BT buoi 3

BUỔI 4

You only live once

BUỔI 5

My trip to the aquarium

CUỐI KỲ

Xem bằng