Nguyễn Ngọc Tiến
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
81 lượt
Thành viên từ
14/05/2022
Lần cuối Online
14-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
BT giua ky

2022-06-20 21:33:41 · 5 views

Homewwork03

2022-06-20 21:27:50 · 2 views

homework

2022-06-10 21:55:06 · 17 views

homework

2022-06-10 21:54:01 · 24 views

homework1

2022-06-10 21:52:30 · 6 views

bai giua ky

2022-06-05 14:38:43 · 6 views

Nguyễn Ngọc Tiến-Homework02-Pr883

2022-05-18 16:14:50 · 9 views

Nguyễn Ngọc Tiến-buổi 01-pr883 colorme

2022-05-14 22:24:52 · 12 views

AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

homework1

Bài Tập Buổi 2

homework

Bài Tập Buổi 3

Homewwork03

Bài tập Giữa Kỳ

BT giua ky

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

Nguyễn Ngọc Tiến-buổi 01-pr883 colorme

BTVN Buổi 2

Nguyễn Ngọc Tiến-Homework02-Pr883

BTVN Giữa kỳ

bai giua ky

BTVN cuối kỳ